scroll to top scroll to top
Raquel Cañadas
02 nov 2022

El projecte Visual Trust busca un/a investigador/a postdoctoral per a l'estudi de les imatges mèdiques!


Aquest/a investigador/a postdoctoral formarà part d'un equip de recerca amb seu en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Durà a terme la Tasca 3.2 titulada (Des)confiança en les imatges mèdiques: predicció, estètica i ètica científica, i maneres d'intervenció visual per al tractament de malalties.

L'investigador/a encarregat/da d'aquesta tasca haurà de ser capaç de realitzar una recerca qualitativa a través de mitjans audiovisuals, conjuminant l'antropologia, els estudis CTS (en particular els estudis mèdics) i la recerca visual.

Les principals funcions i responsabilitats d'aquest investigador seran:

  • Elaborar un estat de l'art en relació a les recerques actuals sobre antropologia de la imatge i estudis CTS aplicats en l'estudi de les imatges mèdiques. També inclou l'anàlisi de les imatges "falses" o "no de confiança" d'aquest camp que circulen, especialment a través d'Internet i les xarxes socials.
  • Contactarà amb els agents implicats en l'elaboració, difusió i recepció de les imatges mèdiques científiques i investigarà com les utilitzen i conceptualitzen en termes de (donis)confiança. Aquest investigador realitzarà entrevistes i observació participant amb aquests agents sobre la base d'un protocol ètic i metodològic proporcionat per l'IP. Aquest treball de camp inclourà l'ús de dispositius audiovisuals (proporcionats pel projecte). Es proporcionarà formació sobre la metodologia específica del projecte. Aquest investigador haurà de guardar de manera segura la documentació de la recerca i compartir-la amb l'IP, segons el protocol establert. Els dispositius tècnics seran proporcionats pel projecte.
  • Codificar les entrevistes i les imatges filmades o recollides durant el treball de camp mitjançant un programari d'anàlisi de dades qualitatives. Es proporcionarà formació per a aquest programari i per a aplicar el Pla de Gestió de Dades del projecte.
  • Assistir a actes públics rellevants (conferències, reunions, exposicions) en el marc del projecte de recerca. Participar en els seminaris del projecte en els quals es debatran les relacions entre les imatges "científiques", "religioses" i "socials" en termes de (donis)confiança.
  • Participar activament en l'actualització de la pàgina web del projecte, en les xarxes socials del projecte i en les reunions científiques.
  • Difondre els resultats de la recerca realitzada a través d'articles científics, capítols de llibres, pel·lícules i fotografies, signats conjuntament amb l'IP, que es presentaran en conferències acadèmiques internacionals i s'enviaran a revistes científiques internacionals. El projecte cobrirà les despeses de viatge relacionats amb la recollida de dades i la participació en conferències (fins a un màxim establert en el pressupost aprovat per l'ERC).

Si us plau, enviï abans del 16 de desembre de 2022 (23:59h hora de Barcelona) el seu CV, carta de sol·licitud i 2 cartes de recomanació a l'adreça de correu electrònic del projecte: pr.visualtrust@ub.edu.

Si disposa d'algun certificat d'idiomes que acrediti els seus coneixements lingüístics, presenti'l també.

Si té alguna pregunta sobre la sol·licitud, posi's en contacte amb l'Administradora del Projecte, Raquel Cañadas: rcanadas@ub.edu.

Comunicarem la nostra decisió als/les candidats/es preseleccionats/des el 20 de desembre de 2022.

Les entrevistes tindran lloc el 18 de gener (en línia).

Per a veure tota la informació, premi aquí per a accedir a la pàgina web de Euraxess.

Tornar a la llista