scroll to top scroll to top
Una antropologia de la falsificació visual

VISUAL TRUST és un projecte multidisciplinari, comparatiu i innovador destinat a desenvolupar una teoria general de la (des)confiança en les imatges en el món contemporani. Aquest projecte desenvoluparà una investigació experimental online i offline sobre com es crea, es comunica i s’avalua la confiança visual. Complementàriament, ens vam proposar entendre els mecanismes que regeixen la producció, percepció i conceptualització de la falsedat en el camp de les imatges, proposant una "etnografia de la falsificació visual". Aquest projecte ha estat finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC-Consolidator Grant nº 101002897; PI: Roger Canals, Universitat de Barcelona).

El projecte

Estudiar imatges a través d'imatges

Visual Trust assumeix un enfocament relacional per a l'estudi de les imatges: té com a objectiu analitzar com persones de diferents orígens socioculturals interactuen amb i a través de les imatges en termes de (des)confiança. No obstant això, considerem que l'estudi de les imatges requereix l’ús dels mètodes visuals i l'experimentació amb noves formes d'escriptura visual i representació. Aquest projecte donarà lloc a multitud de resultats (articles, llibres, pel·lícules, exposicions), contribuint així als esforços actuals cap a una antropologia multimodal i pública.

Més sobre el nostre projecte

El projecte illustration
Recerca en curs illustration

Recerca en curs

 

El coneixement en elaboració

En aquesta secció, trobareu alguns dels esborranys, notes i "resultats provisionals" d'aquest projecte. Lluny de ser només "obres parcials o inacabades", considerem que aquests documents permeten entendre millor com es genera el coneixement. També permet una conversa amb un públic. Aquests documents inclouen: entrevistes, articles, assajos visuals i fotografies, entre d'altres.

Més informació sobre la recerca en curs

Recerca en curs illustration

Esdeveniments i notícies

Els últims esdeveniments

En aquest apartat, anunciarem les activitats que s'organitzaran durant el desenvolupament del projecte Visual Trust.  Per exemple: seminaris i conferències, activitats de difusió en premsa i publicació de resultats preliminars. Segueix-nos a les nostres xarxes socials  per estar al dia  del projecte.

Més sobre esdeveniments i notícies

Contacte

Visual Trust és un projecte d'ERC amb seu a la Universitat de Barcelona.

Adreça: Facultat de Geografia i Història, C/Montalegre 6, 08001, Barcelona, Espanya.

Oficina de Recerca: 3121

Oficina PI: 2012

Correu electrònic: pr.visualtrust@ub.edu

 

Participa en les nostres xarxes socials:

👏The principal investigator, Roger Canals, presented yesterday his panel entitled: "Research as an eclectic assemblage: notes on two multi-modal projects involving digital curation and visual experimentation", in the workshop of “Multimodal Digital Engagements.

Roger explained ethnographic research as a shared process of enquiry and experimentation that can lead to a plurality of different but interconnected results.

***

👏 El investigador principal, Roger Canals, presentó ayer su panel titulado: "Research as an eclectic assemblage: notes on two multi-modal projects involving digital curation and visual experimentation", en el taller de "Multimodal Digital Engagements.

Roger explicó la investigación etnográfica como un proceso compartido de indagación y experimentación que puede conducir a una pluralidad de resultados diferentes pero interconectados.

***

👏 L'investigador principal, Roger Canals, va presentar ahir el seu panell titulat: "Research as an eclectic assemblage: notes on two multi-modal projects involving digital curation and visual experimentation", en el taller de "Multimodal Digital Engagements.

Roger va explicar la recerca etnogràfica com un procés compartit d'indagació i experimentació que pot conduir a una pluralitat de resultats diferents però interconnectats.

#visualtrust #photography #trust #anthropology #ethnography #research #ub #ERCConsolidatorGrant #reliability #accountability #forgery #scientificimage #religiousimages #socialimages #images #religion #social #scientist #visual
Today!

The research team is pleased to welcome Dr. Alice Van den Bogaert, PhD in Social and Cultural Anthropology.

She will talk about possession, caste and gender in the Indian Himalayas.

We will soon share her interview and the researcher's notes on the project website. 

***
¡Hoy!

El equipo de investigación da la bienvenida a la Dra. Alice Van den Bogaert, Doctora en Antropología Social y Cultural.

Nos hablará de posesión, castas y género en el Himalaya indio.

Pronto compartiremos su entrevista y las notas de los/as investigadores/as en el sitio web del proyecto. 

***

Avui!

L'equip de recerca dona la benvinguda a la Dra. Alice Van den Bogaert, Doctora en Antropologia Social i Cultural.

Ens parlarà de possessió, castes i gènere a l'Himàlaia indi.

Aviat compartirem la seva entrevista i les notes de els/as investigadors/as a la web del projecte.

#visualtrust #photography #trust #anthropology #ethnography #research #ub #ERCConsolidatorGrant #reliability #accountability #forgery #scientificimage #religiousimages #socialimages #images #religion #social #scientist #visual #possession #castes #Himalaya #indian
The Principal Investigator's article entitled: "Visual trust. Fake images in the Russia-Ukraine war" is already published in Anthropology Today.

It is a must-read for those interested in fake images, their social effects and iconic verification.

You can read it openly at this link: https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8322.12767

***

El artículo del Investigador Principal titulado: "Visual trust. Fake images in the Russia-Ukraine war" ya está publicado en Anthropology Today.

Es un artículo imprescindible de leer para aquellos/as interesados/as en las imágenes falsas, en sus efectos sociales y en la verificación icónica.

Podéis leerlo en abierto en este enlace: https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8322.12767

***

L'article de l'Investigador Principal titulat: "Visual trust. Fake images in the Russia-Ukraine war" ja està publicat en Anthropology Today.

És un article imprescindible de llegir per a aquells/as interessats/as en les imatges falses, en els seus efectes socials i en la verificació icònica.

Podeu llegir-ho en obert en aquest enllaç: https://rai.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8322.12767

#visualtrust #photography #trust #anthropology #ethnography #research #ub #ERCConsolidatorGrant #reliability #accountability #forgery #scientificimage #religiousimages #socialimages #images #religion #social #scientist #visual #war #warrussiaukraine #warukraine #warrussia
👀 Seminar of the project! 

Tomorrow Ferran Marqués from the Polytechnic University of Catalonia will give a seminar on New technologies and new visual agents. 

It will be very interesting, we will soon share the reflections on the project's website!

***

👀 ¡Seminario del proyecto! 

Mañana Ferran Marqués de la Universidad Politécnica de Cataluña impartirá un seminario sobre Nuevas tecnologías y nuevos agentes visuales. 

Será muy interesante, ¡pronto compartiremos las reflexiones en la web del proyecto!

***

👀 Seminari del projecte!

Demà Ferran Marqués de la Universitat Politècnica de Catalunya impartirà un seminari sobre Noves tecnologies i nous agents visuals.

Serà molt interessant, aviat compartirem les reflexions en la web del projecte!

#visualtrust #photography #trust #anthropology #ethnography #research #ub #ERCConsolidatorGrant #reliability #accountability #forgery #scientificimage #religiousimages #socialimages #images #religion #social #scientist #visual
👉 Image and religion. An open debate.

This is the title of the first article by the project's principal investigator, Roger Canals, and the PhD candidate @juanfcuyas .

It is published on the website of the Office of Religious Affairs (Culture, Education, Science and Community).

It is a very interesting article, it talks about the representation and meaning of images in Hindu and African American religion.

Don't miss it!

***
👉 Imagen y religión. Un debate abierto.

Este es el título del primer artículo del investigador principal del proyecto, Roger Canals, y el doctorante @juanfcuyas .

Está publicado en la página web de la Oficina de Asuntos Religiosos (Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad).

Es un artículo muy interesante, habla de la representación y el significado de las imágenes en la religión hindú y afroamericana.

¡No te lo pierdas!

***

👉 Imatge i religió: un debat obert.

Aquest és el títol del primer article de l'investigador principal del projecte, Roger Canals, i el doctorant @juanfcuyas.

Està publicat en la pàgina web de l'Oficina d'Assumptes Religiosos (Cultura, Educació, Ciència i Comunitat).

És un article molt interessant, parla de la representació i el significat de les imatges en la religió hindú i afroamericana.

No t'ho perdis!

#visualtrust #photography #trust #anthropology #ethnography #research #ub #ERCConsolidatorGrant #reliability #accountability #forgery #scientificimage #religiousimages #socialimages #images #religion #social #scientist #visual #afroamericanreligion #hindureligion #afroamerican #hindu