scroll to top scroll to top
Mihai Andrei Leaha
08 de maig 2024

La pel·lícula Verdade & Mentiras de Mihai Andrei Leaha és una de les 27 pel·lícules seleccionades per al Premi Pierre Verger. Des de 1996, el Premi Pierre Verger (PPV), promogut per l'Associació Brasilera d'Antropologia (ABA), és un dels principals festivals competitius d'obres fílmiques, fotogràfiques i gràfiques produïdes en l'àmbit de la recerca antropològica a Amèrica Llatina.

Tornar a la llista