scroll to top scroll to top
Amanda Bernal
21 de febr. 2024

Els grups focals de la tasca 1.1 tenen un doble objectiu: etnogràfic i d'antropologia pública.
Per una banda, se centren en capacitar l'alumnat en les tècniques visuals i digitals, tan en temer formals com de narrativa, i incorporar la fotografia com a eina d'expressió i comunicació individual i col·lectiva. Als tallers es pren consciència de la identitat individual i comunitària i les seves capacitats materials, simbòliques i expressives. Aquesta tècnica en el seu ús etnogràfic permet conèixer els valors, emocions, pensaments i reflexions de diferents col·lectius, en un entorn segur i confidencial, de la seva percepció de la realitat, diferents successos en el món i com construeixen la confiança en les imatges que formen part del seu quotidià. 

Tornar a la llista