scroll to top scroll to top

Recerca en curs

Recerca en curs illustration

Aquesta secció reuneix alguns dels resultats actuals de la recerca del Projecte Visual Trust. La majoria d'aquests treballs no són "resultats definitius". Més aviat són esborradors visuals, experiments i textos preliminars l'objectiu dels quals és incitar-nos a pensar en les imatges i en la falsificació visual. Considerem que aquest tipus de documents permet entendre millor la recerca com un procés creatiu i col·lectiu. Reuneix tant treballs realitzats per l'equip de recerca com a vídeos de conferències, entrevistes i seminaris.