scroll to top scroll to top
Juan Francisco Cuyás a
02 de juny 2023

 

En aquest seminari, Ferran Marqués, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 30 anys d'experiència en processament d'imatges i visió per computadora, va abordar els últims avanços en Visual Intelligence (AI). La xerrada es va centrar en els desafiaments tecnològics i socials que aquestes tecnologies presenten en termes de traçabilitat i fiabilitat.

El computer vision, una branca de la Intel·ligència Artificial, s'encarrega de processar, analitzar i interpretar imatges digitals utilitzant tecnologies de Deep Learning. Els avanços en aquesta àrea han tingut un impacte significatiu en camps com l'automoció, medicina i imatges de satèl·lit. El desenvolupament exponencial de la intel·ligència artificial en els últims anys s'ha degut a tres factors: l'explosió de dades, el desenvolupament de potents algorismes per a processar aquestes dades i la disponibilitat de computadores capaces de suportar aquests algorismes i la gran quantitat de dades que processen.

En aquest context, han sorgit programes coneguts com a "models de difusió" que tenen la capacitat de generar automàticament imatges a partir de descripcions textuals. No obstant això, aquesta habilitat per a crear imatges a partir de bases de dades planteja el risc de perdre l'autenticitat fotogràfica, la qual cosa obre la possibilitat de difondre imatges falses amb intencions malicioses. La confiabilitat d'una imatge es converteix en un tema qüestionable, la qual cosa demanda el desenvolupament de noves tecnologies per a verificar la seva autenticitat en termes fotogràfics.

A més, aquestes tecnologies també generen preocupació quant als costos humans, socials i fins i tot ecològics. Quant als costos tant humans, especialment en relació amb la possible explotació laboral en països on la mà d'obra és més barata. L'entrenament de les intel·ligències artificials demanda enormes bases de dades d'imatges categoritzades per text, un procés que només pot ser refinat manualment per éssers humans. Aquesta situació planteja dilemes ètics i socials que han d'abordar-se en el desenvolupament i aplicació d'aquestes tecnologies.

En últim lloc, sorgeix la pregunta de si podem confiar que aquestes tecnologies no representaran un risc per al futur. Ferrán Marqués ens brinda la seva visió sobre els últims avanços tecnològics emprats per a verificar l'origen d'aquestes imatges. No obstant això, és important destacar que Ferrán també ressalta el risc que comporta el desenvolupament de la intel·ligència artificial en termes de substituir parcial o totalment unes certes professions, incloent-hi la medicina. Aquesta transformació planteja importants desafiaments i reflexions sobre l'impacte de la IA en el mercat laboral i en la societat en general.

 

Tornar a la llista